Links

Stichting ComBellum onderhoudt warme contacten met:

De Bond van Wapenbroeders: https://bondvanwapenbroeders.nlĀ 
De Bond van Wapenbroeders is de oudste en de grootste landelijke algemene vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht, alsmede van oud-verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij die in de Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse of geallieerde vlag hebben gevaren.